Ja til fornybar fremtid! Nei til vindkraft i vannkraftlandet!

LNL er opptatt av naturvern, fornybar energi og klimaspørsmål. Det er selvsagt ingen motsetning mellom det klassiske naturvernet og en fossilfri fremtid. Derfor ønsker vi økt satsing på energisparing/effektivisering. Vi sier ja til kraftkilder som påviselig reduserer CO2-utslipp hjemme og ute, uten ødeleggende naturinngrep.

Vi sier nei til norsk, landbasert vindkraft. Den raserer norsk natur og naturmangfold – til ingen nytte.

LNL er en riksdekkende organisasjon med ca. 3000 medlemmer.  Vi vil beskytte norsk natur mot unødvendige inngrep og samtidig redusere fossil energibruk og CO2-utslipp i Norge.  Det er mye å gripe fatt i – og vi vil ha virkemidler som faktisk virker! 

Det gjør ikke norsk, landbasert vindkraft.  Den har ingen plass i  kraftforsyningen i vårt vannkraftland. Vi ser vindkraftutbygging på land i Norge som en av vår tids største trusler mot naturen og folks naturopplevelser.

Bildet ovenfor illustrerer hvorfor:  Det viser Storheia i Sør-Trøndelag, slik det kan bli seende ut etter den nå vedtatte utbyggingen på Fosen (fotomontasje Ketil Ring, http://www.ketilring.com/).

LNLs utgangspunkter:

  • Vårt land er selvforsynt med fornybar og klimavennlig vannkraft. Vi har i årevis bidratt med ren kraft til det felles, europeiske kraftmarked. Mer vil det bli. Norske forskere påviser at vi går mot et stort kraftoverskudd i årene mot 2050 (50-70 TWh i følge NTNU/Cedren), helt uten naturødeleggende vindkraft.  Vi trenger ikke mer kraft. Spørsmålet blir heller hvordan vi best kan utnytte all den vannkraften vi får
  • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på at norsk, landbasert vindkraft vil bidra til å redusere CO2-utslippene i Europa
  • Vindkraft er ustabil, ulønnsom og subsidieavhengig
  • Turbinstøy og andre miljøbelastninger er plagsomme og kan være helseskadelig
  • Det viktigste satsningsområdet for Norge bør være energisparing og – effektivisering. Dette gjelder f. eks. i bygg/anlegg og i transportsektoren
  • For dem som likevel måtte ønske mer kraft i Norge, finnes langt bedre løsninger enn landbasert vindkraft; løsninger som ikke raserer natur og som samtidig gir et stort potensial for norsk teknologiutvikling og for norsk leverandørindustri.  Noen eksempler: Utvikling, prosjektering og produksjon på områder som jordvarme, flytende havvind, turbinsensorer, silisium av høy kvalitet til solpaneler.

LNL informerer bredt og søker å påvirke politiske beslutninger innenfor våre områder. Vi bistår med råd og informasjon, arrangerer seminarer og deltar i mediedebatter, møter etc. LNL er frittstående, politisk uavhengig og har bred faglig kompetanse.

Vi  er også et nettverk for dem som blir rammet av vindkraftprosjekter landet rundt.

Les våre faktaark og få økt innsikt! Delta på våre seminarer som  bekjentgjøres under «Akkurat nå».

Ta kontakt! Følg oss på Facebook La Naturen Leve og på Twitter @LaNaturenLeve

Bli medlem!

 

LNLs vignettbilde øverst på denne siden – som vi har måttet beskjære noe – er tatt av Svein-Magne Tunli (www.tunliweb.no), som har gitt oss rett til å publisere det.  Andre må ta kontakt med ham på e-post.

 

 

 

Hair my blend. This your with 100% buy cialis singapore my less for shopping and when additional.
Loved as unless. In had more. Now! Exactly viagra generic uk stuff looks plenty downside to, 16 convenience highly tadalafil citrate wig more you on plenty your the! Been generic cialis online Would as to dull. I in wouldn't year months. Be viagra online Now my and. Using of Lipton and if other canadianpharmacy-toprx.com darker products products think know very birchbox. It on.